ИНФОРМАЦИИ
Собрание на акционери
Образци
Образец за полномоштво
Образец за полномоштво
Образец за пријавување на учество
Образец за пријавување на учество
КАТЕГОРИИ
Кратка историја

Главна активност на акционерското друштво ТЕАЛ АД е производство на алуминиумски легури и алу- миниумски профили. Друштвото беше основано во..
Производи

Клучни производни групи се:
- алуминиумски легури во форма на трупци и инготи
- алуминиумски профили со различен попречен пресек.

Овие производи понатаму се користат во автомобилската индустрија, градежништвото, авионската индустрија, машинската индустрија, за пакување итн.
повеќе >>
НОВОСТИ НА МЕИЛ

Сите права се задржани. А.Д. ТЕАЛ - Тетово
дома
Македонски
OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your form to work.
А.Д. ТЕАЛ - Тетовоповеќе >>
  • алуминиумски трупци
  • блок за дезоксидација
  • алуминиумски легури
  • алуминиумски профили
  • цевки и шипки
  • алуминиумска галантерија

повеќе >>
за нас
дејност
продукти
галерија
контакт
I English
ул. “Браќа Миладинови “ бб
1200 Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 335 290
+389 44 335-291
Факс: +389 44 335-289