ИНФОРМАЦИИ
Собрание на акционери
Материјали
Записник од седница
Одлуки
-->
Материјали
КАТЕГОРИИ
Кратка историја

Главна активност на акционерското друштво ТЕАЛ АД е производство на алуминиумски легури и алу- миниумски профили. Друштвото беше основано во..
Производи

Клучни производни групи се:
- алуминиумски легури во форма на трупци и инготи
- алуминиумски профили со различен попречен пресек.

Овие производи понатаму се користат во автомобилската индустрија, градежништвото, авионската индустрија, машинската индустрија, за пакување итн.
повеќе >>
НОВОСТИ НА МЕИЛ

Сите права се задржани. А.Д. ТЕАЛ - Тетово
дома
Македонски
OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your form to work.
А.Д. ТЕАЛ - Тетовоповеќе >>
  • алуминиумски трупци
  • блок за дезоксидација
  • алуминиумски легури
  • алуминиумски профили
  • цевки и шипки
  • алуминиумска галантерија

повеќе >>
за нас
дејност
продукти
галерија
контакт
I English
ул. “Браќа Миладинови “ бб
1200 Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 335 290
+389 44 335-291
Факс: +389 44 335-289