ПРОИЗВОДИ
Клучни производни групи се:
    - алуминиумски легури во форма на трупци и инготи
    - алуминиумски профили со различен попречен пресек.

Овие производи понатаму се користат во автомобилската индустрија, градежништвото, авионската индустрија, машинската индустрија, алуминиумска заштитна ограда за автопати.

  Компанијата, исто така, има и мало производство на разни производи направени од алуминиумски профили, како што се врати и прозорци, но и производи за индустриска употреба, вклучително и држачи за електродистрибутивната мрежа.

Site prava se zadr`ani. A.D. TEAL - Tetovo
КАТЕГОРИИ
  • алуминиумски трупци
  • блок за дезоксидација
  • алуминиумски легури
  • алуминиумски профили
  • цевки и шипки
  • алуминиумска галантерија

дома
за нас
дејност
продукти
галерија
контакт

А.Д. ТЕАЛ - ТетовоМакедонски
I English
ул. “Браќа Младинови “ бб
1200 Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 335 290
+389 44 335-291
Факс: +389 44 335-289