— Производи


Клучни производни групи се:
– алуминиумски легури во форма на трупци и инготи
– алуминиумски профили со различен попречен пресек.

Овие производи понатаму се користат во автомобилската индустрија, градежништвото, авионската индустрија, машинската индустрија, алуминиумска заштитна ограда за автопати.

Компанијата, исто така, има и мало производство на разни производи направени од алуминиумски профили, како што се врати и прозорци, но и производи за индустриска употреба, вклучително и држачи за електродистрибутивната мрежа.


— Категории

  • блок за дезоксидација
  • алуминиумски легури
  • алуминиумски профили
  • цевки
  • алуминиумска галантерија